Zajęcia wokalne

nauka śpiewu, ćwiczenia emisji głosu i dykcji